You are here: Home -  Nike Cortez -  Nike Cortez Oxford Cloth -  Nike Cortez Oxford Cloth Heren -  Heren Nike Cortez Oxford Cloth Schoenen Geel Rood

Heren Nike Schoenen Cortez Oxford Cloth Geel Rood,het begrijpen van de interacties tussen

Heren Nike Schoenen Cortez Oxford Cloth Geel Rood,het begrijpen van de interacties tussen

OM de jongere lacustrine afzettingen duiden Heren Nike Schoenen Cortez Leder Wit Goud op een relatief ondiepe zoetwatervoorraad omringd door vochtige, goed begroeide omgevingen. Een lithische assemblage gekenmerkt door bladelets en geometrische microliths werd opgegraven uit sedimenten toegeschreven aan een drogere klimatologische fase gedateerd op ~10.1 ka. De types lithic artefact vertonen gelijkenissen met Epipalaeolithic industrieën Heren Nike Schoenen Cortez Oxford Cloth Geel Rood van de Levant, en hun optreden veel verder dan de 'kerngebied' van dergelijke assemblages (en tegen een aanzienlijk latere datum) heeft belangrijke implicaties voor het begrijpen van de interacties tussen de Levant en Arabische bevolking tijdens de Terminal Pleistocene- vroege Holoceen. Wij stellen voor dat de aanwezigheid van foeragerende bevolking in de zuidelijke Nefud tijdens periodes van droger klimaat is te wijten aan de langdurige aanwezigheid van een zoetwater oase in het jubbah Basin tijdens de Terminal Pleistoceen-Vroeg Holoceen, die hen in staat stelde om zich te handhaven in de regio wanneer naburige gebieden van Noord-Arabië en de Levant waren steeds vijandiger.
0 Reacties


Spreek uw mening